zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji składania oraz wzoru wniosku o wypłatę rekompensaty dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. w związku ze zmianą zapisów Ustawy, która wchodzi w życie z dniem 19.09.2023 r.

8 września 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY