zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji składania oraz wzorów wniosków o wypłatę rekompensaty dla sprzedawców energii, o której mowa w art. 12 ust. 2-6 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. w związku ze zmianą zapisów Ustawy, która wchodzi w życie z dniem 19.09.2023 r.

8 września 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 12 ust 2-6  Ustawy z 7.10.2022 r. w zakresie dotyczącym zwiększenia przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej objętej zamrożeniem cen.

Wzory wniosków, instrukcje oraz instrukcje ze wskazaniem zmian dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 7 października 2022 r.