zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji składania oraz wzorów wniosków o wypłatę rekompensaty dla sprzedawców energii, o której mowa w art. 12 ust. 2-6 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. w związku ze zmianą zapisów Ustawy, która wchodzi w życie z dniem 19.09.2023 r.

8 września 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY