zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 otrzymanej na podstawie art. 8 ust. 2, 6, 18 z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 190, z późn. zm.) dalej: “Ustawa” dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, wraz z załącznikami

24 czerwca 2024 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 27 października 2022 r., zamieszczono zaktualizowaną Instrukcję składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 otrzymanej na podstawie art. 8 ust. 2, 6, 18 z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 190, z późn. zm.) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, wraz z załącznikami.

Zaktualizowana instrukcja dostępna jest w zakładce:
SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 27 października 2022 r.