zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 19 ust. 1 z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.).

19 czerwca 2024 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 7 października 2022 r., zamieszczono zaktualizowaną Instrukcję składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 19 ust. 1 z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oraz dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Zaktualizowane instrukcje dostępne w zakładce:
SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 7 października 2022 r.