zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z 27.10.2022 dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi

1 lutego 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY