zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z 27.10.2022 dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi

1 lutego 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z 27.10.2022 w zakresie opisu pola dot. ilości energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców uprawnionych po cenie, o której mowa w art. 8 ust. 18 Ustawy, w Załączniku nr 4.

Wzory wniosków, instrukcja oraz instrukcja ze wskazaniem zmian dostępne są w zakładce:
SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 27 października 2022 r.