zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 12 ust 2-6 oraz art. 14 ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2 Ustawy z 7.10.2022

10 lutego 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 12 ust 2-6 oraz art. 14 ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2 Ustawy z 7.10.2022 w zakresie opisu pól dot. całkowitego zużycia energii elektrycznej, składnika stałego stawki sieciowej i stawki abonamentowej oraz grupy taryfowej.

Wzory wniosków, instrukcje oraz instrukcje ze wskazaniem zmian dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 7 października 2022 r.