zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 12 ust. 2-6 Ustawy z dnia 7 października 2022

2 marca 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 12 ust 2-6 Ustawy z dnia 7 października 2022 (Dz.U. 2023 poz. 269) w zakresie możliwości składania wniosku z więcej niż jednym wariantem Części B oraz doprecyzowania opisów w załącznikach do instrukcji.

Wzory wniosków, instrukcje oraz instrukcje ze wskazaniem zmian dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA > PRĄD REKOMPENSATY > Ustawa z dnia 7 października 2022 r.