zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 12 ust. 7 Ustawy z 7.10.2022

22 marca 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 12 ust. 7 Ustawy z 7.10.2022 w zakresie opisu pól dot. grupy taryfowej, ilości dni, w których obowiązywała umowa sprzedaży/kompleksowa w danym miesiącu, składnika stałego stawki sieciowej oraz dodania kolumny Moc umowna [kW].

Uprzejmie informujemy, że Portal prąd dopuszcza złożenie wniosku Część B wyłącznie na nowym wzorze, uwzględniając ilość kolumn w nim zawartych (dodana została kolumna nr 21 „Moc umowna [kW]”).

W przypadku odbiorców z grupy taryfowej G wypełnienie kolumny nr 21 „Moc umowna [kW]” nie jest wymagane.

Wzory wniosków, instrukcje oraz instrukcje ze wskazaniem zmian dostępne są w zakładce:

 SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 7 października 2022 r.