zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z 27.10.2022

15 marca 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 8 ust 2, 6, 18 Ustawy z 27.10.2022 w zakresie możliwości dokonania jednorazowej zmiany danych w załączniku cz. D składanego na podstawie art. 8 ust. 18 w ramach wniosku składanego za okres 02.2023 oraz doprecyzowania opisów w załącznikach do instrukcji.

Wzory wniosków, instrukcje oraz instrukcje ze wskazaniem zmian dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA > PRĄD REKOMPENSATY > Ustawa z dnia 27 października 2022 r.