zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA terminów składania wniosków przez Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną lub stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi oraz rozliczenie rekompensaty i wypłacenie rekompensaty z tytułu stosowania upustu

10 stycznia 2024 | PRĄD REKOMPENSATY

Uprzejmie informujemy, że w związku nowelizacją ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 oraz w 2024 roku (Dz. U. 2022 poz. 2243 z późn. zm.), w zakładce Prąd Rekompensaty – FAQ zostały zamieszczone tabele z terminami składania wniosków.