Zaznacz stronę

AKTUALIZACJA Terminów składania wniosków przez Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną lub stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi

20 grudnia 2022 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY