zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Terminów składania wniosków przez Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną lub stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi

20 grudnia 2022 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2022 poz. 2243), zmieniony zostanie termin składania wniosku o zaliczkę na podst. art.8 ust. 9 Ustawy.

Tabela z terminami składania wniosków