zrsa
zrsa

Komunikat w sprawie udostępnienia wzoru Sprawozdania – składka gazowa, o którym mowa w art. 31c ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234 i 1785), dalej “Ustawa” dla przedsiębiorstw wydobywających gaz ziemny, o których mowa w art. 31a ust. 1 Ustawy, instrukcji jego wypełniania i składania.

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie www.zrsa.pl w zakładce SKŁADKA GAZOWA > Pliki do pobrania został zamieszczony wzór sprawozdania – Składka gazowa na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz instrukcja jego wypełniania i składania. Pod adresem...

Informacja o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty składki gazowej oraz adres poczty elektronicznej właściwy do prowadzenia korespondencji w sprawie składki gazowej, o której mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234 i 1785).

Zarządca Rozliczeń S.A., informuje że rachunkiem właściwym do uiszczenia składki gazowej zgodnie z art. 31b. ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu...