Ostatnio publikowane …
  • Termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda a dni ustawowo wolne od pracy

    Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą […]

  • Rozbieżności w zakresie wolumenów energii elektrycznej w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda

    W związku z wątpliwościami, dotyczącymi jakości danych w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda, a tym samym rozbieżnościami, które powstają między wolumenami energii elektrycznej podawanymi przez wnioskodawców a udostępnionymi przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego („OSD”), informujemy,  iż ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE, którą wnioskodawca rozlicza z Zarządcą Rozliczeń S.A. i którą przedstawia w sprawozdaniu […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Graniczna data rozpoczęcia sprzedaży w systemie oze dla aukcji 2019 i 2020

OZE / 09.09.2022

Przypominamy, że w listopadzie 2022 r. oraz w grudniu 2022 r. mijają graniczne terminy na rozpoczęcie sprzedaży w ramach systemu wsparcia OZE dla Wytwórców, których oferty wygrały aukcje w latach 2019 – 2020.

Jednocześnie przypominamy, że dla instalacji z aukcji przeprowadzonych w 2019 r. Wytwórcy skorzystali już z przedłużenia terminu ustawowego na pierwszą sprzedaż na mocy art. 79a ustawy OZE.

Dokumenty rejestrowe (Kartę Wytwórcy i Instalacji wraz z załącznikami) prosimy przekazywać w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku jego braku, profilem zaufanym na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

Informujemy, że dokumenty rejestrowe powinny być przesłane najpóźniej 14 dni przed złożeniem pierwszego wniosku!  Prosimy o przesyłanie dokumentów w miarę możliwości we wcześniejszym terminie.

Szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > OZE > DLA WYTWÓRCÓW w pliku Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) – informacja

Comments are closed.