zrsa
zrsa

Informacja dla podmiotów zobowiązanych do dokonywania gazowych odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

16 stycznia 2023 | GAZOWY ODPIS NA FUNDUSZ

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687) (dalej: Ustawa), trwają prace nad przygotowaniem formularza umożliwiającego przekazywanie sprawozdań potwierdzających gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, o których mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy. Opracowywana jest także instrukcja składania ww. sprawozdań. Formularz oraz inne niezbędne informacje zostaną zamieszczone w terminie późniejszym, jednakże umożliwiającym złożenie stosownych dokumentów, na stronie administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., znajdującej się pod adresem www.zrsa.pl Gazowy odpis na Fundusz.

Równocześnie wskazujemy numer rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na który do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia należy wpłacić gazowy odpis:

82 1130 0007 0020 1570 3020 0009

Pierwszy gazowy odpis za styczeń 2023 r. należy przekazać do 20 lutego 2023 r. na ww. rachunek bankowy.

W tytule przelewu prosimy podać: NIP_odpis_gaz_okres.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny dokonujące gazowych odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny są zobowiązane do przekazywania zarządcy rozliczeń sprawozdania potwierdzającego gazowy odpis na Fundusz za poprzedni miesiąc, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Jeśli jest to dzień wolny od pracy, terminem złożenia sprawozdania jest pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

Do złożenia sprawozdania obowiązane są podmioty, niezależnie od tego czy gazowy odpis jest ujemny czy dodatni.

Trwają prace nad wzorem sprawozdania, portalem dedykowanym do składania sprawozdań oraz instrukcjami wypełniania i składania sprawozdań. O postępie prac Zarządca Rozliczeń S.A. poinformuje w kolejnych komunikatach.

Jednocześnie wyjaśniamy, że Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.