zrsa
zrsa

Informacja dla Sprzedawców energii i OSD dotycząca wniosków o wypłatę zaliczki i wniosków o wypłatę rekompensaty w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną lub stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.

14 listopada 2022 | PRĄD REKOMPENSATY

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) i ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2022 poz. 2243), trwają prace nad wzorami wniosków o wypłatę zaliczki i wypłatę rekompensaty, Portalem dedykowanym do składania tych wniosków oraz instrukcjami wypełniania i składania wniosków.
O postępie prac Zarządca Rozliczeń S.A. poinformuje w kolejnych komunikatach.