zrsa
zrsa

Informacja dotycząca korygowania danych z wniosków o rekompensatę w związku ze zmianą przysługujących limitów zgodnie z nowelizacją Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) (dalej: Ustawa) z dnia 19.09.2023 r.

13 września 2023 | PRĄD REKOMPENSATY

W związku z nowelizacją Ustawy obowiązującą od dnia 19.09.2023 r. w zakresie zwiększenia przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej w zależności od rodzaju odbiorcy uprawnionego: z 2 MWh na 3 MWh, z 3 MWh na 4 MWh i z 2,6 MWh na 3,6 MWh Zarządca Rozliczeń S. A. informuje, że rozliczanie energii elektrycznej za okresy przeszłe należy uwzględnić we wniosku o rozliczenie rekompensaty na podstawie art. 19 ust. 1.