Ostatnio publikowane …
  • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

    W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2021 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r., który w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4% – link do komunikatu), od stycznia 2021 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach […]

  • Aktualizacja kodów PPE po dokonanej renumeracji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

    Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego renumeracją kodów PPE nadanych instalacjom rozliczanym w systemie wsparcia OZE, aktualizacja dokumentów rejestrowych w powyższym zakresie nie jest wymagana. W przypadku dokonywania aktualizacji Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji w innym zakresie, należy wpisać również nowy numer PPE.

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Informacja dotycząca obowiązku przekazywania do Zarządcy Rozliczeń S.A. danych niezbędnych do sprawozdawania pomocy publicznej.

OZE, Wytwórcy / 06.09.2018

Zarządca Rozliczeń S.A. jako podmiot wypłacający środki na pokrycie ujemnego salda w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018, poz 1269, ze zm.) ma obowiązek sprawozdawania każdego przypadku udzielonej pomocy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Zgodnie z art. 37 ust. 5 oraz ust. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r. poz. 362) każdy podmiot ubiegający się o pomoc z tytułu programu pomocowego (w przypadku pokrywania ujemnego salda – SA.43697 [2015/N]) jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich niezbędnych do raportowania informacji, w tym informacji o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz o otrzymanej pomocy publicznej. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona danemu podmiotowi do czasu przekazania wszystkich niezbędnych informacji.

 

W związku z powyższym wszystkie podmioty dokonujące po raz pierwszy rejestracji u Zarządcy Rozliczeń (dotyczy Wytwórców rozliczających się bezpośrednio z Zarządcą Rozliczeń) przed złożeniem pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda, proszone są o podanie wszystkich danych zawartych w formularzu Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji v.3.1. zamieszczonym na naszej stronie internetowej w zakładce OZE/DLA WYTWÓRCÓW. Natomiast Wytwórcy, którzy sprzedają energię do Sprzedawców Zobowiązanych proszeni są o przekazywanie tych danych do Zarządcy Rozliczeń S.A. za pośrednictwem właściwego Sprzedawcy Zobowiązanego, co ma na celu ułatwienie im spełnienia ww. obowiązku.

Comments are closed.