zrsa
zrsa

Informacja dotycząca składana wniosków na podstawie art. 8 ust. 18 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

14 marca 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w przypadku pojawienia się nowych odbiorców uprawnionych dopuszcza się jednorazową zmianę danych z załącznika cz. D.  składanego na podstawie art. 8 ust. 18  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243, z późn. zm.) w ramach wniosku składanego za okres 02.2023. W kolejnych miesiącach należy składać niezmienioną cz. D w stosunku do wniosku za 02.2023. Uwzględnienie pozostałych zmian będzie możliwe w ramach składania wniosku rozliczeniowego.