zrsa
zrsa

Informacja dotycząca sposobu rozliczania zaliczek otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243, z późn. zm.)

11 lipca 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że nie są wymagane dodatkowe dokumenty do rozliczenia wypłaconych zaliczek na rzecz Sprzedawców Energii na podstawie art. 9. Ust 3 pkt. 1 lub 2 Ustawy z dnia 27.10.2022 za okres grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r.
Wypłacone zaliczki za okres grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r. zostaną potrącone i rozliczone wraz z wnioskiem o wypłatę rekompensaty składanym na podstawie art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z dnia 27.10.2022 za okres lipiec 2023 r. W przypadku, gdy zaliczki nie zostaną w całości rozliczone kwotą wynikającą z wniosku o wypłatę rekompensaty za okres lipiec 2023 r., będą rozliczone przez pomniejszenie wypłat z tytułu rekompensaty za kolejne miesiące, w ramach składanych wniosków. Kwotę zaliczki nierozliczoną z wnioskami o wypłatę rekompensaty za okres od lipca do grudnia 2023 r. należy zwrócić na rachunek ceny maksymalnej, który zostanie wskazany w piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Zarządcy Rozliczeń S.A. o kwocie do zwrotu.