zrsa
zrsa

Informacja dotycząca terminu składania wniosków na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27 października 2022 r o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej: „Ustawa z 27 października 2022 r.”)

24 stycznia 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w dniu 25 styczna 2023 r. mija termin na składanie wniosków o wypłatę zaliczki miesięcznej (rekompensatę) składanych na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z 27 października 2022 r. za okresy 4 – 30 listopad 2022 r. oraz za grudzień 2022 r.

W dniu 25 stycznia 2023 r. dyżur telefoniczny oraz wsparcie techniczne w zakresie składanych wniosków zostanie wydłużone do godziny 17.00.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w przypadku podmiotu uprawnionego, któremu przysługuje rekompensata zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy z 27 października 2022 r. obowiązującym wzorem jest wniosek o zaliczkę miesięczną na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z 27 października 2022 r., który znajduje się w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA: PRĄD Rekompensaty: Ustawa z 27 października 2022 r.: 2. dotyczące wniosków o zaliczki miesięczne składanych na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy