zrsa
zrsa

Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

17 stycznia 2023 | OZE

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.01.2023 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r., który w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4% – link do komunikatu ), od stycznia 2023 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach energii – podawać w składanych Wnioskach o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym cenę jednostkową zwaloryzowaną średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

W związku z powyższym wnioski składane za kolejne okresy rozliczeniowe, począwszy od rozliczeń za okres styczeń 2023 r., powinny zawierać ceny jednostkowe waloryzowane w sposób następujący:

  1. w przypadku pierwszej waloryzacji cena stanowiąca podstawę do wypłaty ujemnego salda jest waloryzowana średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni i zaokrąglana do pełnych groszy,
  2. w przypadku waloryzacji w kolejnych latach – waloryzowana jest cena stosowana w poprzednim roku według zasady, określonej w pkt 1).

W szczególności, w 2023 r., biorąc za przykład cenę z 2016 r. jest ona:

– waloryzowana wskaźnikiem za 2016 r. (spadek o 0,6%) i zaokrąglana do pełnych groszy
(cena obowiązująca w roku 2017),
– następnie zwaloryzowana cena z roku 2017 jest waloryzowana wskaźnikiem za 2017 r.
(wzrost o 2%) i zaokrąglana do pełnych groszy (cena obowiązująca w roku 2018),
– następnie zwaloryzowana cena z roku 2018 jest waloryzowana wskaźnikiem za 2018 r.
(wzrost o 1,6%) i zaokrąglana do pełnych groszy (cena obowiązująca w roku 2019),
– następnie zwaloryzowana cena z roku 2019jest waloryzowana wskaźnikiem za 2019 r.
(wzrost o 2,3%) i zaokrąglana do pełnych groszy (cena obowiązująca w roku 2020),
– następnie zwaloryzowana cena z roku 2020  jest waloryzowana wskaźnikiem za 2020 r.
– (wzrost o 3,4%) i zaokrąglana do pełnych groszy (cena obowiązująca w roku 2021)
– następnie zwaloryzowana cena z roku 2021 jest waloryzowana wskaźnikiem za 2021 r.
(wzrost o 5,1%) i zaokrąglana do pełnych groszy  (cena obowiązująca w roku 2022),
– następnie zwaloryzowana cena z roku 2022 jest waloryzowana wskaźnikiem za 2022 r.
(wzrost o 14,4%) i zaokrąglana do pełnych groszy (cena obowiązująca w roku 2023).

za rok Wskaźnik waloryzacji
2016 -0,6 %
2017 2,0 %
2018 1,6 %
2019 2,3 %
2020 3,4 %
2021 5,1 %
2022 14,4 %