zrsa
zrsa

Informacja dotycząca WZORÓW WNIOSKÓW dla „Sprzedawców energii” i „Odbiorców giełdowych” składanych o wypłatę: „kwoty różnicy ceny” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz „rekompensaty finansowej” za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

24 lipca 2019 | FWRC

Dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 1 b ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

Zarządca Rozliczeń S.A. przedstawia wzory wniosków o wypłatę „kwoty różnicy ceny” oraz „rekompensaty finansowej” do konsultacji.

Etap konsultacji ma na celu wstępne zapoznanie Wnioskodawców z wzorami dokumentów i wymaganiami, jakie należy spełnić w celu złożenia wniosku o wypłatę „kwoty różnicy ceny” i „rekompensaty finansowej” oraz zebranie ewentualnych uwag.

Wszelkie uwagi dotyczące wzorów dokumentów należy przesyłać na formularzu zgłoszenia uwag do Zarządcy Rozliczeń S.A. w formie elektronicznej na adres mailowy: fwrc@zrsa.pl

Uwagi należy przesyłać najpóźniej do dnia 31 lipca 2019 r. Zarządca Rozliczeń S.A. zastrzega sobie prawo do uwzględnienia tylko wybranych uwag.

Wzory dokumentów uwzględniają z przepisy Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w  sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. 2019r., poz. 1369).

Zarządca Rozliczeń S.A. jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone są TUTAJ

Wzory dokumentów:

Formularz zgłaszania uwag