zrsa
zrsa

Informacja dotycząca zbliżającego się terminu na składanie wniosków o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem stawek opłat w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi oraz Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.

24 lutego 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem przeznaczonym na składanie wniosków na podstawie:
– art. 12 ust. 2-6 i 7 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 269),
– art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243, z późn. zm.) składane do dnia 27.02.2023 r.
– art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243, z późn. zm.), składane do dnia 28.02.2023 r.,
wsparcie techniczne dostępne w godzinach 8-16, zostanie wydłużone do godziny 16.30.
Jednocześnie informujemy, że prawidłowo złożony wniosek powinien posiadać status złożony. Prosimy o wcześniejsze procedowanie wniosków.
Zestawienie dotyczące terminów na składanie wniosków za wszystkie okresy znajduje się w zakładce Prąd rekompensaty – FAQ.