zrsa
zrsa

Informacja przeznaczona dla „Sprzedawców Energii” dotycząca wniosków o wypłatę rekompensaty finansowej z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

3 lutego 2020 | FWRC

Uprzejmie informujemy, że ostateczny termin na składanie wniosków o wypłatę rekompensaty finansowej za okres od lipca do grudnia 2019 r. upłynął w dniu 31 stycznia 2020 r.

Wszystkie wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Brak złożonego wniosku w sposób określony w Ustawie powoduje utratę prawa do ubiegania się o wypłatę rekompensaty finansowej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 8 ust. 8 Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.) odmowa zatwierdzenia Wniosku złożonego w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. nie pozbawia Wnioskodawcy możliwości ponownego złożenia Wniosku.