zrsa
zrsa

Informacja przeznaczona dla „Sprzedawców Energii” składających korektę wniosków o wypłatę kwoty różnicy ceny i rekompensatę finansową.

30 grudnia 2019 | FWRC

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że aktualnie trwają prace nad udostępnieniem formularzy i dostosowaniem funkcjonalności platformy elektronicznej w zakresie składania WNIOSKU O KOREKTĘ OTRZYMANEJ KWOTY RÓŻNICY CENY ORAZ REKOMPENSATY FINANSOWEJ dla Sprzedawcy energii wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z Ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.).

Jednocześnie informujemy, że korektę wszystkich wniosków złożonych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b Ustawy, będzie można składać do Zarządcy Rozliczeń S.A. przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego na platformie elektronicznej jednorazowo, w terminie do dnia 30 września 2020 r., nie wcześniej niż po otrzymaniu wypłaty środków z wniosków o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej oraz po uzyskaniu potwierdzenia danych od operatora lub operatorów systemów dystrybucyjnych o wolumenie sprzedanej i zużytej energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz nie wcześniej niż po otrzymaniu prawomocnej decyzji Prezesa URE, w przypadku zwrócenia się do Prezesa URE z wnioskiem o określenie indywidualnych kosztów jednostkowych na podstawie art. 7a ust. 1 Ustawy.