Ostatnio publikowane …
  • Komunikat dla Sprzedawców paliw stałych

    Zgodnie z art. 3 ust. 1 projektu ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, dalej „Ustawy”, Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 projektu Ustawy (Sprzedawca paliw stałych), który zamierza korzystać z rekompensaty, będzie miał obowiązek […]

  • Rekompensaty dla sprzedawców niektórych paliw stałych

    Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, zwany dalej „Projektem Ustawy”, jest w trakcie prac legislacyjnych. Z Projektem Ustawy można zapoznać się pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360855 Projekt Ustawy zakłada wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Informacja w sprawie wypłat rekompensat lub zaliczek z FWRC

FWRC / 10.06.2022

Zarządca Rozliczeń S.A. realizuje wypłaty na pokrycie rekompensat, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202) (Ustawa gazowa).

Kwoty rekompensat lub zaliczek na poczet rekompensat są wypłacane sukcesywnie w miarę posiadanych środków na rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (FWRC), w kolejności wpływu do Zarządcy Rozliczeń S.A. prawidłowo sporządzonych wniosków o wypłatę rekompensat lub zaliczek, po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska będącego Dysponentem FWRC.

Maksymalna wysokość wypłaconych rekompensat, zgodnie z Ustawą gazową, nie może przekroczyć w 2022 r. kwoty 10 mld zł.

FWRC zasilany jest ze środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji CO2, które przekazywane są po rozstrzygnięciu aukcji. Aukcje przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem dostępnym pod adresem https://www.kobize.pl/pl/article/aktualnosci-2022/id/2115/gielda-eex-opublikowala-aktualizacje-kalendarza-aukcji-na-2022-r.

Comments are closed.