zrsa
zrsa

Informacja w sprawie wypłat rekompensat lub zaliczek z FWRC

10 czerwca 2022 | FWRC

Zarządca Rozliczeń S.A. realizuje wypłaty na pokrycie rekompensat, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202) (Ustawa gazowa).

Kwoty rekompensat lub zaliczek na poczet rekompensat są wypłacane sukcesywnie w miarę posiadanych środków na rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (FWRC), w kolejności wpływu do Zarządcy Rozliczeń S.A. prawidłowo sporządzonych wniosków o wypłatę rekompensat lub zaliczek, po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska będącego Dysponentem FWRC.

Maksymalna wysokość wypłaconych rekompensat, zgodnie z Ustawą gazową, nie może przekroczyć w 2022 r. kwoty 10 mld zł.

FWRC zasilany jest ze środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji CO2, które przekazywane są po rozstrzygnięciu aukcji. Aukcje przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem dostępnym pod adresem https://www.kobize.pl/pl/article/aktualnosci-2022/id/2115/gielda-eex-opublikowala-aktualizacje-kalendarza-aukcji-na-2022-r.