zrsa
zrsa

Informacja w sprawie wypłat rekompensat lub zaliczek z FWRC

4 kwietnia 2022 | FWRC

Zarządca Rozliczeń S.A. realizuje wypłaty na pokrycie rekompensat, o których mowa z ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 202) (Ustawa gazowa).

Kwoty rekompensat lub zaliczek na poczet rekompensat są wypłacane sukcesywnie w miarę posiadanych środków na rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (FWRC), w kolejności wpływu do Zarządcy Rozliczeń S.A. prawidłowo sporządzonych wniosków o wypłatę rekompensat lub zaliczek.

Maksymalna wysokość wypłaconych rekompensat, zgodnie z Ustawą gazową, nie może przekroczyć w 2022 r. kwoty 10 mld zł. Wartość złożonych na chwilę obecną wniosków o wypłatę rekompensat lub zaliczek nie przekracza kwoty 2 744 mln zł, w tym weryfikacji podlegają jeszcze wnioski na kwotę ok. 62 mln zł.

Do dnia 04 kwietnia 2022 r. włącznie z tytułu rekompensat lub zaliczek na poczet rekompensat wypłacono łącznie ok. 2 193 mln zł.

FWRC zasilany jest ze środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji CO2, które przekazywane są po rozstrzygnięciu aukcji.  Aukcje przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem dostępnym pod adresem: https://www.kobize.pl/pl/article/aktualnosci-2022/id/2115/gielda-eex-opublikowala-aktualizacje-kalendarza-aukcji-na-2022-r