Ostatnio publikowane …
  • Ochrona odbiorców paliw gazowych - Rekompensaty dla Sprzedawców gazu

    Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że projekt ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Ustawa), jest w trakcie prac legislacyjnych. Zarządca Rozliczeń S.A. pracuje nad przygotowaniem wzorów wniosków oraz instrukcji ich wypełniania. Formularze i instrukcje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej […]

  • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

    W związku z ogłoszeniem w dniu 14.01.2022 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r., który w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1% – link do komunikatu ), od stycznia 2022 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Informacji o ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych.

OZE, Sprzedawcy, Wytwórcy / 27.03.2017

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, dotyczącymi ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych, załączanych do wniosków o wypłatę kwoty ujemnego salda, niniejszym wyjaśniamy:

1. w przypadku sprzedawcy zobowiązanego:

a) pod pojęciem ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i zakupionej w danym miesiącu, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy o odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć ilość energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę i zakupionej przez sprzedawcę zobowiązanego w danym miesiącu w aukcyjnym systemie wsparcia,

b) pod pojęciem ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i sprzedanej w danym miesiącu, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć ilość energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę i sprzedanej przez sprzedawcę zobowiązanego w danym miesiącu w aukcyjnym systemie wsparcia,

2. w przypadku wytwórcy, pod pojęciem ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i sprzedanej w danym miesiącu, o której mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy o odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i sprzedanej przez wytwórcę w danym miesiącu w aukcyjnym systemie wsparcia.

Comments are closed.