Ostatnio publikowane …
Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Informacji o ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych.

OZE, Sprzedawcy, Wytwórcy / 27.03.2017

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, dotyczącymi ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych, załączanych do wniosków o wypłatę kwoty ujemnego salda, niniejszym wyjaśniamy:

1. w przypadku sprzedawcy zobowiązanego:

a) pod pojęciem ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i zakupionej w danym miesiącu, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy o odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć ilość energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę i zakupionej przez sprzedawcę zobowiązanego w danym miesiącu w aukcyjnym systemie wsparcia,

b) pod pojęciem ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i sprzedanej w danym miesiącu, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć ilość energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę i sprzedanej przez sprzedawcę zobowiązanego w danym miesiącu w aukcyjnym systemie wsparcia,

2. w przypadku wytwórcy, pod pojęciem ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i sprzedanej w danym miesiącu, o której mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy o odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i sprzedanej przez wytwórcę w danym miesiącu w aukcyjnym systemie wsparcia.

Comments are closed.