Ostatnio publikowane …
  • Instrukcja potwierdzenia wolumenu (pomoc de minimis)

    Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 września 2019 r. w zakładce DOFINANSOWANIE DE MINIMIS – SPRZEDAWCA ENERGII zamieszczono informację skierowaną do sprzedawców energii elektrycznej wraz z “Instrukcją potwierdzania wolumenu energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie (pomoc de minimis)” w wersji 1.2.

  • Ministerstwo Energii udostępniło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wypłat z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny

    Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 05.09.2019 r. na stronie Ministerstwa Energii w zakładce Aktualności – Wiadomości, wraz z informacja dotyczącą dostosowania umów przez sprzedawców energii elektrycznej, pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez spółki obrotu energią elektryczną oraz średnie i duże przedsiębiorstwa oraz innych odbiorców energii w zakresie wypłat z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Informacji o ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych.

OZE, Sprzedawcy, Wytwórcy / 27.03.2017

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, dotyczącymi ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych, załączanych do wniosków o wypłatę kwoty ujemnego salda, niniejszym wyjaśniamy:

1. w przypadku sprzedawcy zobowiązanego:

a) pod pojęciem ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i zakupionej w danym miesiącu, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy o odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć ilość energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę i zakupionej przez sprzedawcę zobowiązanego w danym miesiącu w aukcyjnym systemie wsparcia,

b) pod pojęciem ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i sprzedanej w danym miesiącu, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć ilość energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę i sprzedanej przez sprzedawcę zobowiązanego w danym miesiącu w aukcyjnym systemie wsparcia,

2. w przypadku wytwórcy, pod pojęciem ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i sprzedanej w danym miesiącu, o której mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy o odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i sprzedanej przez wytwórcę w danym miesiącu w aukcyjnym systemie wsparcia.

Comments are closed.