Ostatnio publikowane …
  • Komunikat w sprawie oświadczeń i wniosków de minimis.

    UWAGA! W związku z powtarzającymi się przypadkami przedwczesnego składania oświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis (zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw), uprzejmie prosimy o przysyłanie tych oświadczeń dopiero wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy. Pozwoli to Państwu uniknąć ponownego składania tego oświadczenia.   […]

  • Udostępnienie indeksu TGeBase dla okresu 06/2019 r.

    Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj.04.07.2019 r. Towarowa Giełda Energii udostępniła pełne informacje o indeksach TGeBase za okres 06.2019 r. Portal Zarządcy Rozliczeń został już odblokowany, co umożliwia Państwu składanie wniosków

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Informacji o ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych.

OZE, Sprzedawcy, Wytwórcy / 27.03.2017

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, dotyczącymi ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych, załączanych do wniosków o wypłatę kwoty ujemnego salda, niniejszym wyjaśniamy:

1. w przypadku sprzedawcy zobowiązanego:

a) pod pojęciem ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i zakupionej w danym miesiącu, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy o odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć ilość energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę i zakupionej przez sprzedawcę zobowiązanego w danym miesiącu w aukcyjnym systemie wsparcia,

b) pod pojęciem ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i sprzedanej w danym miesiącu, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć ilość energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę i sprzedanej przez sprzedawcę zobowiązanego w danym miesiącu w aukcyjnym systemie wsparcia,

2. w przypadku wytwórcy, pod pojęciem ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i sprzedanej w danym miesiącu, o której mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy o odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i sprzedanej przez wytwórcę w danym miesiącu w aukcyjnym systemie wsparcia.

Comments are closed.