zrsa
zrsa

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o rekompensatę z tytułu stosowania upustu, o której mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) (dalej “Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej

7 grudnia 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 7 października 2022 r., przygotowane zostały wzory wniosków o rekompensatę z tytułu stosowania upustu o której mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy oraz Instrukcja ich składania wraz z załącznikami.


Wzory wniosków oraz instrukcja dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 7 października 2022 r.