zrsa
zrsa

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 w zakresie rekompensaty otrzymanej z zaliczek miesięcznych art. 8 ust. 9 z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 r. (Dz.U. 2022 poz. 2243) (dalej: „Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

26 marca 2024 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 27 października 2022 r., przygotowana została Instrukcja składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy w zakresie rekompensaty otrzymanej z zaliczek miesięcznych art. 8 ust. 9 Ustawy z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną wraz z załącznikami.