zrsa
zrsa

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o wypłatę raty zaliczki, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243 z poz. zm.) (dalej “Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną

19 czerwca 2024 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 27 października 2022 r., zamieszczona została Instrukcja składania wniosku o wypłatę raty zaliczki, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną wraz z załącznikami.

Wzory wniosków i instrukcja dostępne są w zakładce:
SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 27 października 2022 r.