zrsa
zrsa

Instrukcja i wzory wniosków o wypłatę rekompensaty dla OSD w związku z zamrożeniem stawek opłat dla usług dystrybucji energii elektrycznej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, składanych na podstawie art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 października 2022 r.

10 stycznia 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 7 października 2022 r., przygotowane zostały wzory wniosków o wypłatę rekompensaty składanych na podstawie art. 12 ust. 7 Ustawy oraz Instrukcja ich składania wraz z załącznikami.


Wzory wniosków i instrukcja dostępne są w zakładce:
SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 7 października 2022 r.