zrsa
zrsa

Instrukcja i wzory wniosków o wypłatę rekompensaty i zaliczki miesięcznej dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi za okresy od lipca do grudnia 2024 r.

25 czerwca 2024 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz 2024 roku (Dz.U. 2024 poz.190 z późn.zm.) (dalej: „Ustawa”) w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 27 października 2022 r., zamieszczona została Instrukcja składania wniosku o wypłatę zaliczki miesięcznej art. 8 ust. 9 Ustawy oraz Instrukcja składania wniosku o wypłatę rekompensaty art. 8 ust. 2, 6 Ustawy wraz z załącznikami za okresy od lipca do grudnia 2024 r.


Wzory wniosków i instrukcja dostępne są w zakładce:
SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 27 października 2022 r.