zrsa
zrsa

Instrukcja i wzory wniosków o wypłatę rekompensaty i zaliczki miesięcznej dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi za okresy za okresy od stycznia do czerwca 2024 r.

2 lutego 2024 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243) (dalej: „Ustawa”) w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 27 października 2022 r., przygotowane zostały wzory wniosków o wypłatę rekompensaty i zaliczki miesięcznej składanych na podstawie art. 8 ust. 2, 4a, 4b, 6, 9 Ustawy za okresy od stycznia do czerwca 2024 r. oraz Instrukcja ich składania wraz z załącznikami.

Wzory wniosków i instrukcja dostępne są w zakładce:
SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 27 października 2022 r.