Ostatnio publikowane …
  • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

    W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2021 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r., który w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4% – link do komunikatu), od stycznia 2021 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach […]

  • Aktualizacja kodów PPE po dokonanej renumeracji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

    Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego renumeracją kodów PPE nadanych instalacjom rozliczanym w systemie wsparcia OZE, aktualizacja dokumentów rejestrowych w powyższym zakresie nie jest wymagana. W przypadku dokonywania aktualizacji Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji w innym zakresie, należy wpisać również nowy numer PPE.

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

OZE, Wytwórcy / 23.12.2016

W celu usprawnienia procesu składania i rozpatrywania wniosków o pokrycie ujemnego salda zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zapraszamy po rozstrzygnięciu aukcji zainteresowane podmioty do stosowania poniższej Instrukcji oraz korzystania z załączonych formularzy: wniosku, sprawozdania, korekty sprawozdania, Karty Wytwórcy i Instalacji oraz oświadczenia Wytwórcy o udostępnianiu danych pomiarowych przez OSD. Do wypełniania sprawozdań i korekt zostały opracowane pomocne wskazówki.

Instrukcja zawiera w szczególności: terminy przekazywania informacji i wypłat środków, treść wniosków o wypłacenie pomocy i formy składania tych wniosków, sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów, korygowanie złożonych dokumentów, ewentualny zwrot udzielonej pomocy w przypadkach określonych ustawą o OZE.

Poniżej zamieszczamy formularze do pobrania oraz plik pomocniczy ze wskazówkami wypełniania sprawozdania i korekty sprawozdania.

Pliki do pobrania:

Zgodnie z treścią Instrukcji, po otrzymaniu informacji od Prezesa URE o wynikach aukcji, podmiotom i instalacjom, które wygrają aukcję zostaną przypisane numery identyfikacyjne nadane w systemie Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), które będą stosowane przy weryfikacji wniosków i sprawozdań.

Podmioty, które wygrają aukcję przekazują do Zarządcy Rozliczeń S.A. wypełnioną Kartę Informacyjną Wytwórcy i Instalacji uzupełnioną o powyższe numery identyfikacyjne (Wytwórcy i Instalacji), w terminie nie później niż dwa (2) tygodnie przed złożeniem pierwszego Wniosku na adres e-mail oraz na adres pocztowy:

oze@zrsa.pl

Zarządca Rozliczeń S.A.

Wilcza 50/52

00-679 Warszawa

Ostatnia aktualizacja: 1 marzec 2017 r.

Comments are closed.