zrsa
zrsa

Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

23 grudnia 2016 | OZE, Wytwórcy

W celu usprawnienia procesu składania i rozpatrywania wniosków o pokrycie ujemnego salda zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zapraszamy po rozstrzygnięciu aukcji zainteresowane podmioty do stosowania poniższej Instrukcji oraz korzystania z załączonych formularzy: wniosku, sprawozdania, korekty sprawozdania, Karty Wytwórcy i Instalacji oraz oświadczenia Wytwórcy o udostępnianiu danych pomiarowych przez OSD. Do wypełniania sprawozdań i korekt zostały opracowane pomocne wskazówki.

Instrukcja zawiera w szczególności: terminy przekazywania informacji i wypłat środków, treść wniosków o wypłacenie pomocy i formy składania tych wniosków, sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów, korygowanie złożonych dokumentów, ewentualny zwrot udzielonej pomocy w przypadkach określonych ustawą o OZE.

Poniżej zamieszczamy formularze do pobrania oraz plik pomocniczy ze wskazówkami wypełniania sprawozdania i korekty sprawozdania.

Pliki do pobrania:

Zgodnie z treścią Instrukcji, po otrzymaniu informacji od Prezesa URE o wynikach aukcji, podmiotom i instalacjom, które wygrają aukcję zostaną przypisane numery identyfikacyjne nadane w systemie Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), które będą stosowane przy weryfikacji wniosków i sprawozdań.

Podmioty, które wygrają aukcję przekazują do Zarządcy Rozliczeń S.A. wypełnioną Kartę Informacyjną Wytwórcy i Instalacji uzupełnioną o powyższe numery identyfikacyjne (Wytwórcy i Instalacji), w terminie nie później niż dwa (2) tygodnie przed złożeniem pierwszego Wniosku na adres e-mail oraz na adres pocztowy:

oze@zrsa.pl

Zarządca Rozliczeń S.A.

Wilcza 50/52

00-679 Warszawa

Ostatnia aktualizacja: 1 marzec 2017 r.