zrsa
zrsa

Aktualizacja kalkulatora do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE

21 grudnia 2016 | Wytwórcy

W dniu 21.12.2016 r. Zarządca Rozliczeń S.A. dokonał modyfikacji kalkulatora w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowej pomocy publicznej, którą należy podać składając oświadczenie, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9 ppkt 3 ustawy OZE.

Do wyznaczenia jednostkowej pomocy publicznej uwzględniona została:

1) ilość energii elektrycznej wytworzonej do dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy, potwierdzonej wydanym świadectwem pochodzenia, wydanym od dnia 1 października 2005 r. , oraz

2) ilość energii elektrycznej oferowanej przez wytwórcę w ofercie, o której mowa w art. 79 ustawy,

a nie jak to było wcześniej planowana ilość wytworzonej energii elektrycznej w tej instalacji odnawialnego źródła energii przekazanej w ofercie wytwórcy.

Informacja z kalkulatorem tutaj

Uprzejmie informujemy, że Kalkulator do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE, był dedykowany dla instalacji OZE, których oferty wygrały aukcje przed dniem wejścia w życie Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, tj. 14.07.2018r.

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018 r.