zrsa
zrsa

Komunikat dla „Sprzedawców energii” w sprawie formularza Wniosku o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej na gruncie przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.).

17 stycznia 2020 | FWRC

W związku z planowanym udostępnieniem przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na platformie elektronicznej funkcjonalności polegającej na składaniu Wniosku o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej dla Przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, Zarządca Rozliczeń S.A. przedstawia planowany do wdrożenia wzór formularza Wniosku o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej wraz z częściami składowymi oraz prezentację.

Wzory dokumentów uwzględniają przepisy Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w  sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. 2019r., poz. 1369).

Jednocześnie informujemy, że formularze w ostatecznym obowiązującym Wnioskodawców kształcie zostaną zamieszczone w Zakładce Systemy Wsparcia – FWRC.

Prezentacja:

Wniosek o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej

Wzory dokumentów:

  1. Zestawienie – Wniosek o korektę
  2. Wniosek o korektę część A
  3. Wniosek o korektę część B