Ostatnio publikowane …
  • Komunikat dla Sprzedawców paliw stałych

    Zgodnie z art. 3 ust. 1 projektu ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, dalej „Ustawy”, Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 projektu Ustawy (Sprzedawca paliw stałych), który zamierza korzystać z rekompensaty, będzie miał obowiązek […]

  • Rekompensaty dla sprzedawców niektórych paliw stałych

    Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, zwany dalej „Projektem Ustawy”, jest w trakcie prac legislacyjnych. Z Projektem Ustawy można zapoznać się pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360855 Projekt Ustawy zakłada wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Komunikat dla Sprzedawców paliw gazowych składających Wnioski o wypłatę raty zaliczki

FWRC / 04.04.2022

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, iż w związku ze zmianą stawki podatku akcyzowego w 2022 r. na paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych, dokonała aktualizacji wzoru formularza Wniosku o wypłatę raty zaliczki.

Wniosek o wypłatę raty zaliczki należy składać na formularzu, zawierającym zaktualizowane dane, zamieszczonym na stronie Zarządcy Rozliczeń S.A. pod adresem www.zrsa.pl w dniu 04.04.2022 r.

Comments are closed.