zrsa
zrsa

Komunikat dla Sprzedawców paliw stałych

28 czerwca 2022 | FWRC

Zgodnie z art. 3 ust. 1 projektu ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, dalej „Ustawy”, Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 projektu Ustawy (Sprzedawca paliw stałych), który zamierza korzystać z rekompensaty, będzie miał obowiązek poinformowania o tym Zarządcę Rozliczeń S.A.

Dane o których mowa w treści art. 3 ust. 1 projektu Ustawy można będzie przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej od dnia wejścia w życie Ustawy. Zarządca Rozliczeń S.A. nie ma podstaw do przyjmowania ww. informacji do czasu wejścia w życie Ustawy, w związku z tym wszelkie informacje przesłane przed dniem wejścia w życie Ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.

O sposobie przekazywania informacji Zarządca Rozliczeń S.A. poinformuje w oddzielnym komunikacie. Zachęcamy do śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.