zrsa
zrsa

Komunikat dotyczący wypłaty wyrównań za kwiecień 2024 r., o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2023 r. poz. 1772 z późn. zm.).

29 maja 2024 | CIEPŁO, CIEPŁO 2023-2024