zrsa
zrsa

Informacja dotycząca składania wniosków o wypłatę wyrównania, wniosków o rozliczenie wyrównania oraz wniosków o wypłatę świadczenia wyrównawczego, o których mowa w Ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, nowelizacji uległy przepisy ustawy z dnia...

Udostępnienie w Portalu możliwości składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że pod adresem https://cieplo.zrsa.pl/ umożliwione zostało składanie przez Wytwórców ciepła wniosków o rozliczenie rekompensaty, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach...

Informacja dotycząca składania wniosków na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie przypomina, że portal https://cieplo.zrsa.pl  dedykowany jest wyłącznie dla wytwórców ciepła, którzy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z...

Możliwość składania przez sprzedawców ciepła wniosków o wypłatę wyrównania na podstawie art. 12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że z uwagi na brak opublikowanego rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii określającego wzór wniosku o wypłatę wyrównania i rozliczenia wyrównania, udostępnienie możliwości składania w dedykowanym do tego...

Składanie przez wytwórców ciepła wniosków o wypłatę rekompensaty na podstawie art. 16 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że pod adresem cieplo.zrsa.pl została udostępniona możliwość złożenia wniosków o wypłatę rekompensaty w związku z wejściem w życie przepisu art. 16 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych...