Zaznacz stronę

Komunikat Zarządcy Rozliczeń S.A. w związku z usunięciem ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowiska opublikowanego w dniu 2 grudnia 2022 r. odnośnie interpretacji art. 3 ust 5 w związku z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że w związku z usunięciem przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ze swojej strony internetowej opublikowanego w dniu 2 grudnia 2022 r. stanowiska odnośnie interpretacji art. 3 ust 5 w związku z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z...

Komunikat Zarządcy Rozliczeń S.A. w sprawie stosowania stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 02 grudnia 2022 r. odnośnie interpretacji art. 3 ust. 5 w związku z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.).

Zarządca Rozliczeń S.A. (dalej: ZRSA) uprzejmie informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 2 grudnia 2022 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska stanowiska odnośnie interpretacji art. 3 ust. 5 w związku z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o...

Udostępnienie w Portalu możliwości składania przez wytwórców ciepła Wniosków o wypłatę rekompensaty na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967).

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 30 października 2022 r. pod adresem cieplo.zrsa.pl zostanie udostępniona możliwość złożenia Wniosku o wypłatę rekompensaty na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w...