zrsa
zrsa

Komunikat w sprawie udostępnienia Wzoru sprawozdania – składka solidarnościowa, o którym mowa w art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.), instrukcji jego wypełniania i składania oraz uruchomienia portalu przeznaczonego do składania sprawozdań potwierdzających wysokość składki solidarnościowej.

3 października 2023 | SKŁADKA SOLIDARNOŚCIOWA

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie www.zrsa.pl w zakładce SKŁADKA SOLIDARNOŚCIOWA > Pliki do pobrania został zamieszczony Wzór sprawozdania – składka solidarnościowa, o którym mowa w art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.), (dalej: Ustawa), oraz instrukcja jego wypełniania i składania.

Pod adresem https://skladkasolidarnosciowa.zrsa.pl/ został uruchomiony portal dla podmiotów obowiązanych, o których mowa w art. 29b ust. 1 Ustawy, za pośrednictwem którego należy złożyć sprawozdanie potwierdzające wysokość składki solidarnościowej.