zrsa
zrsa

Komunikat w sprawie udostępnienia Wzoru korekty sprawozdania – składka solidarnościowa, o której mowa w art. 29f ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.), i instrukcji je wypełniania i składania

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie www.zrsa.pl w zakładce SKŁADKA SOLIDARNOŚCIOWA > Pliki do pobrania został zamieszczony Wzór korekty sprawozdania – składka solidarnościowa, o którym mowa w art. 29f ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022...

Komunikat w sprawie udostępnienia Wzoru sprawozdania – składka solidarnościowa, o którym mowa w art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.), instrukcji jego wypełniania i składania oraz uruchomienia portalu przeznaczonego do składania sprawozdań potwierdzających wysokość składki solidarnościowej.

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie www.zrsa.pl w zakładce SKŁADKA SOLIDARNOŚCIOWA > Pliki do pobrania został zamieszczony Wzór sprawozdania – składka solidarnościowa, o którym mowa w art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o...

Komunikat: Informacja o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty składki solidarnościowej, oraz adres poczty elektronicznej właściwy do prowadzenia korespondencji w sprawie składki solidarnościowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw...