Ostatnio publikowane …
 • Ochrona odbiorców paliw gazowych - Rekompensaty dla Sprzedawców gazu

  Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że projekt ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Ustawa), jest w trakcie prac legislacyjnych. Zarządca Rozliczeń S.A. pracuje nad przygotowaniem wzorów wniosków oraz instrukcji ich wypełniania. Formularze i instrukcje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej […]

 • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

  W związku z ogłoszeniem w dniu 14.01.2022 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r., który w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1% – link do komunikatu ), od stycznia 2022 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
 • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Tel: +48 22 265 02 50

Nowy wzorzec umowy dla Sprzedawców Zobowiązanych w zakresie rozliczania ujemnego salda.

OZE, Sprzedawcy / 05.09.2018

W zawiązku z realizacją zapisów zawartych w nowelizacji Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 poz. 1269 ze zm.) oraz planowanym wdrożeniem portalu do składania wniosków w postaci elektronicznej, Zarządca Rozliczeń S.A. opracował zmieniony wzorzec umowy ramowej, zwanej „Umową o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda”.

Aktualnie obowiązujący wzorzec umowy wprowadza zmiany głównie w zakresie:

 • przekazywania do Zarządcy Rozliczeń S.A. jako podmiotu udzielającego pomocy publicznej w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii, danych informacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1871) udostępnianych przez podmioty ubiegające się o pomoc z tytułu pokrycia ujemnego salda w ramach obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 5  i ust. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 poz. 362),
 • przekazywania danych wynikających z obowiązku informacyjnego przewidzianego nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, m.in. danych pomiarowych, informacji o cenach skorygowanych,
 • dodania klauzuli w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – RODO,
 • zmiany załączników do umowy w związku z powyższymi zmianami.

Poniżej zamieszczamy wzorzec umowy wraz z załącznikami do stosowania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprzedawców do podpisania nowych umów.

Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2021 r.

Comments are closed.