zrsa
zrsa

Nowy wzorzec umowy dla Sprzedawców Zobowiązanych w zakresie rozliczania ujemnego salda.

5 września 2018 | OZE, Sprzedawcy

W zawiązku z realizacją zapisów zawartych w nowelizacji Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 poz. 1269 ze zm.) oraz planowanym wdrożeniem portalu do składania wniosków w postaci elektronicznej, Zarządca Rozliczeń S.A. opracował zmieniony wzorzec umowy ramowej, zwanej „Umową o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda”.

Aktualnie obowiązujący wzorzec umowy wprowadza zmiany głównie w zakresie:

  • przekazywania do Zarządcy Rozliczeń S.A. jako podmiotu udzielającego pomocy publicznej w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii, danych informacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1871) udostępnianych przez podmioty ubiegające się o pomoc z tytułu pokrycia ujemnego salda w ramach obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 5  i ust. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 poz. 362),
  • przekazywania danych wynikających z obowiązku informacyjnego przewidzianego nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, m.in. danych pomiarowych, informacji o cenach skorygowanych,
  • dodania klauzuli w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – RODO,
  • zmiany załączników do umowy w związku z powyższymi zmianami.

Poniżej zamieszczamy wzorzec umowy wraz z załącznikami do stosowania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprzedawców do podpisania nowych umów.

Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2021 r.