Ostatnio publikowane …
 • Komunikat w sprawie oświadczeń i wniosków de minimis.

  UWAGA! W związku z powtarzającymi się przypadkami przedwczesnego składania oświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis (zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw), uprzejmie prosimy o przysyłanie tych oświadczeń dopiero wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy. Pozwoli to Państwu uniknąć ponownego składania tego oświadczenia.   […]

 • Udostępnienie indeksu TGeBase dla okresu 06/2019 r.

  Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj.04.07.2019 r. Towarowa Giełda Energii udostępniła pełne informacje o indeksach TGeBase za okres 06.2019 r. Portal Zarządcy Rozliczeń został już odblokowany, co umożliwia Państwu składanie wniosków

Zarządca Rozliczeń S.A.
 • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Tel: +48 22 265 02 50

Nowy wzorzec umowy dla Sprzedawców Zobowiązanych w zakresie rozliczania ujemnego salda.

OZE, Sprzedawcy / 05.09.2018

W zawiązku z realizacją zapisów zawartych w nowelizacji Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 poz. 1269 ze zm.) oraz planowanym wdrożeniem portalu do składania wniosków w postaci elektronicznej, Zarządca Rozliczeń S.A. opracował zmieniony wzorzec umowy ramowej, zwanej „Umową o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda”.

Aktualnie obowiązujący wzorzec umowy wprowadza zmiany głównie w zakresie:

 • przekazywania do Zarządcy Rozliczeń S.A. jako podmiotu udzielającego pomocy publicznej w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii, danych informacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1871) udostępnianych przez podmioty ubiegające się o pomoc z tytułu pokrycia ujemnego salda w ramach obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 5  i ust. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 poz. 362),
 • przekazywania danych wynikających z obowiązku informacyjnego przewidzianego nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, m.in. danych pomiarowych, informacji o cenach skorygowanych,
 • dodania klauzuli w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – RODO,
 • zmiany załączników do umowy w związku z powyższymi zmianami.

Poniżej zamieszczamy wzorzec umowy wraz z załącznikami do stosowania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprzedawców do podpisania nowych umów.

Pliki do pobrania:

Comments are closed.