zrsa
zrsa

Termin na złożenie Wniosku a dni ustawowo wolne od pracy

31 stycznia 2024 | OZE

Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz zgodnie z art. 93 ust 2 pkt 3 Ustawy OZE w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą (zgodnie z Art. 115 Kodeksu cywilnego).

Wnioski o pokrycie ujemnego salda w roku 2024 wnioski można składać:

– w czerwcu do 17.06.2024 r. włącznie,

– w sierpniu do 16.08.2024 r. włącznie,

– we wrześniu do 16.09.2024 r. włącznie,

– w grudniu do 16.12.2024 r. włącznie,