zrsa
zrsa

Zakończenie terminu, przeznaczonego na składanie wniosków o zaliczkę przez Sprzedawców energii w związku z stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi z dniem 9 grudnia 2022 r.

9 grudnia 2022 | PRĄD REKOMPENSATY

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2022 poz. 2243), wnioski o zaliczkę składane na podst. art. 9 ust. 3 Ustawy należy złożyć najpóźniej do dnia 9 grudnia 2022r. włącznie.