Zaznacz stronę

Zakończenie terminu, przeznaczonego na składanie wniosków o zaliczkę przez Sprzedawców energii w związku z stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi z dniem 9 grudnia 2022 r.

9 grudnia 2022 | PRĄD REKOMPENSATY