zrsa
zrsa

Terminy składania wniosków przez Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną lub stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi.

7 grudnia 2022 | PRĄD REKOMPENSATY

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) i ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2022 poz. 2243), uruchomiony został Portal pozwalający na składanie wniosków we wskazanych poniżej terminach:


Tabela z terminami składania wniosków do pobrania

Wzory wniosków i instrukcje dotyczące rekompensat udostępnione zostaną w późniejszym terminie.
Wnioski o wypłatę zaliczki wraz z załącznikami można składać wyłącznie przez Portal.