zrsa
zrsa

Udostępnienie w Portalu elektronicznym możliwości składania przez Sprzedawców niektórych paliw stałych wniosków o wypłatę rekompensaty

14 października 2022 | FWRC

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej: „ZRSA”, uprzejmie informuje, że działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw
(Dz. U. z 2022, poz. 1477 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), zmieniającej przepisy Ustawy, 14 października 2022 r. została udostępniona Sprzedawcom niektórych paliw stałych możliwość złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty w Portalu pod adresem https://coal.zrsa.pl 

Złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się Sprzedawcy niektórych paliw stałych w Portalu. Wniosek o wypłatę rekompensaty jest składany jednorazowo w terminie od dnia 15 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. za transakcje sprzedaży dokonane w okresie od dnia 28 lipca 2022 r. do dnia 11 sierpnia 2022 r. i zarejestrowane w Portalu.

Instrukcja składania wniosku o wypłatę rekompensaty znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem https://zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA -> FWRC -> PALIWA STAŁE -> DOKUMENTY FWRC WĘGLOWE DO POBRANIA.

Dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.