zrsa
zrsa

Udostępnienie w Portalu możliwości rejestrowania transakcji sprzedaży objętych rekompensatą wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1477 ze zm.).

31 sierpnia 2022 | FWRC

Zarządca Rozliczeń S.A.  uprzejmie informuje, że w dniu 01 września 2022 r. od godz. 8:00 w Portalu pod adresem coal.zrsa.pl zostanie udostępniona możliwość rejestrowania transakcji sprzedaży objętych rekompensatą, wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U.  z 2022 r., poz. 1477 ze zm.), zwanej dalej: „Ustawą”.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692) od dnia 12 sierpnia 2022 r., sprzedaż paliwa stałego objętego rekompensatą nie jest już możliwa.

Sprzedawcy niektórych paliw stałych, o których mowa w Ustawie, którzy w okresie od 28 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r. dokonali transakcji sprzedaży niektórych paliw stałych po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę i spełnili warunki określone w Ustawie, mogą nadal dokonać zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji w Portalu, udostępnionym pod adresem coal.zrsa.pl.

Instrukcja wprowadzania transakcji sprzedaży i przekazywania dokumentów w Portalu elektronicznym znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem www.zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > FWRC > WĘGLOWE > DOKUMENTY DO POBRANIA.