zrsa
zrsa

Udostępnienie w Portalu nowego wzoru wniosku o wypłatę wyrównania oraz korekty do wniosku o wypłatę wyrównania, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

14 czerwca 2023 | CIEPŁO 2023-2024

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą sposobu wyliczania wyrównania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.) znowelizowanej ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 877),   w dniu 13 czerwca 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 czerwca 2023 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 1099) zawierające nowy wzór wniosku o wypłatę wyrównania.

Informujemy, że pod adresem https://cieplo2023.zrsa.pl/ umożliwione zostało składanie przez Sprzedawców ciepła wniosków o wypłatę wyrównania na nowym wzorze wniosku oraz korekt do wniosków o wypłatę wyrównania.

Przypominamy, że Wnioski o wypłatę wyrównania złożone od dnia 10 maja 2023 r. na podstawie wzoru wniosku obowiązującego przed wejściem w życie ww. nowelizacji, otrzymają w Portalu status „Bez rozpatrzenia”.

Dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A. Prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ WYRÓWNANIA – NOWY WZÓR (link) oraz INSTRUKCJI SKŁADANIA KOREKT DO WNIOSKÓW O WYRÓWNANIA (link), która znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem https://zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA -> CIEPŁO 2023 -> DOKUMENTY DO POBRANIA (link).